Konsulter

Staffan Skogby har arbetat i mycket komplexa och högtillgängliga systemmiljöer i rollen av systemarkitekt. Fokus ligger på systemarkitekturer för funktionell säkerhetsanalys och hög tillgänliglighet. Staffan arbetera med det europeiska forskningsprojeket AMASS (www.amass-ecsel.eu) är inriktat på metoder och verktyg för att säkerställa system med funktionsäkerhet och informationssäkerhe för cyberpghysical systems (CPS)t. Ett av de viktigaste användningsområdena är fordonsindustrin.

Staffan har mer än 20 års erfarenhet av nätverks och systemarkitektur evolutionen inom mobilsystem.

 

Staffan deltog 2017 som SER-representant och medlem av tekniska programkommittén i den internationella konferensen om Innovation i molnet, Internet och nätverk konferensen (ICIN) tillsammans med ledande leverantörer och operatörer. Staffan Skogby sitter i styrelsen för Sveriges Elektro och Dataingenjörers Förening (SER.se).

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved