Om företaget

Företaget är verksamt inom kvalificerade konsulttjänster för inbyggda system. Företaget grundades 2012.

Arbetsområdet är teknikkonsultjänster med inriktning på högtillgänliga och funktionssäkra system. Kunderna är stora konsultföretag och stora telekomleverantörer.

 

Staffan Skogby har arbetat i mycket komplexa och högtillgängliga systemmiljöer i rollen av systemarkitekt. Mitt nuvarande intresse efter den långa erfarenheten av högtillgängliga system har utvidgats till funktionell säkerhetsanalys av system med hög tillgänglighet. Mitt nuvarande forskningsprojekt är inriktat på metoder och verktyg för att säkerställa system med funktionsäkerhet och informationssäkerhet. Ett av de viktigaste användningsområdena är fordonsindustrin.

Staffan har mer än 20 års erfarenhet av nätverks och systemarkitektur evolutionen inom mobilsystem.

 

Staffan deltog 2017 som SER-representant och medlem av tekniska programkommittén i den internationella konferensen om Innovation i molnet, Internet och nätverk konferensen (ICIN) tillsammans med ledande leverantörer och operatörer. Staffan Skogby sitter i styrelsen för Sveriges Elektro och Dataingenjörers Förening (SER.se).

Pictor Consulting är medlem i Swedsoft och i Stockholms handelskammare.

 

 

Copyright © All Rights Reserved